banner-comunicate

DECEMBRIE 2016 – AMIRA MOȘNA SRL a intrat în procedura de faliment

Prin sentința nr. 1038/2016 din data de 08.12.2016, Tribunalul Sibiu a dispus deschiderea procedurii falimentului debitoarei Amira Moșna SRL și a numit în calitate de lichidator judiciar pe EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL.

În data de 24.09.2015 instanța confirmase planul de reorganizare propus de societatea debitoare, care deține o fermă de animale în localitatea Moșna, însă termenele de plată propuse prin programul de plată a creanțelor nu au fost respectate. Prin urmare, adunarea creditorilor întrunită în data de 21.11.2016, cu votul a 85% din creanțele înregistrate la masa credală, a hotărât deschiderea procedurii falimentului privind debitoarea AMIRA MOȘNA SRL.

NOIEMBRIE 2016 – EXPERT INSOLVENȚĂ a participat la CONFERINȚA NAȚIONALĂ DE INSOLVENȚĂ

În zilele de 3 și 4 noiembrie 2016 s-au desfășurat la Universitatea Româno – Americană din București, lucrările CONFERINȚEI NAȚIONALE DE INSOLVENȚĂ Ediția a IV-a, organizată de către Institutul Național pentru Pregătirea Practicienilor în Insolvență (INPPI) cu sprijinul Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România (UNPIR).

La conferință a participat și echipa EXPERT INSOLVENȚĂ, care a fost unul dintre sponsorii evenimentului.

Printre temele extrem de interesante abordate în programul conferinței, legate de aspecte controversate ale legii insolvenței, s-a regăsit și cea referitoare la incidența penalului în procedura de insolvență, temă de actualitate care a declanșat exprimarea unor variate opinii privind modul de soluționare a problemelor care îngreunează sau chiar împiedică derularea firească a procedurii.

NOIEMBRIE 2016- EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL Filiala București în consorțiu cu IS-ROM SPRL a valorificat terenul în suprafață de 35.029 mp din patrimoniul TEHNOGRUP SRL

În cadrul licitației organizate în data de 02.11.2016 de către consorțiul EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL Filiala București și IS-ROM SPRL pentru vânzarea activelor din patrimoniul societății în faliment TEHNOGRUP SRL, a fost valorificat bunul „Teren intravilan în suprafață totală de 35.029 mp” situat București, Bd. Timișoara, nr. 103 D, Sector 6, la valoarea de 2.200.000 euro + TVA.

OCTOMBRIE 2016 – EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL a fost desemnat în calitate de administrator judiciar al ERROMED SRL

Prin încheierea nr. 1156 din 06.10.2016 pronunţată de Tribunalul Timiș în dosarul nr. 6547/30/2016, judecătorul-sindic a admis cererea debitorului ERROMED SRL și a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei, fiind numit administrator judiciar consorțiul format din EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL și  Quantum SPRL.

ERROMED SRL are sediul în Timișoara și are ca obiect principal de activitate ”lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat”, printre cei mai importanți clienți ai acesteia numărându-se Cora, Carrefour și Coca-Cola.

SEPTEMBRIE 2016- EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL Filiala București a fost desemnată în calitate de administrator judiciar al MIXTASPHALT SRL

Prin cererea depusă la Tribunalul București societatea MIXTASPHALT SRL a solicitat instanței să dispună deschiderea procedurii generale a insolvenței, cerere ce a fost admisă prin încheierea civilă din 08.09.2016 dată în dosarul nr. 31557/3/2016, EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL Filiala București fiind desemnată în calitate de  administrator judiciar. Specializată în prepararea mixturilor asfaltice și cu o vechime apreciabilă în domeniu, societatea a fost obligată în anul 2015 să restituie fondurile nerambursabile obținute în anul 2010 pentru achiziționarea unor echipamente, fapt care a contribuit la incapacitatea de plată a datoriilor.

SEPTEMBRIE 2016 – EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL a fost desemnat în calitate de administrator judiciar al societății MAREEA COMTUR SRL

Prin cererea depusă la Tribunalul Hunedoara, societatea MAREEA COMTUR a solicitat instanței să dispună deschiderea procedurii generale a insolvenței, în vederea reorganizării judiciare a activității sale. Cererea debitoarei a fost admisă prin încheierea pronunțată în camera de consiliu la data de 13.09.2016, când instanța dispus deschiderea procedurii generale de insolvență și desemnarea administrator judiciar EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL.

Societatea a fost înființată în anul 1998 și este o companie cu capital integral privat românesc, având ca obiect de activitate principal activități ale agențiilor turistice, respectiv activități ale touroperatorilor – cod CAEN 7912. Totodată, societatea prestează și alte servicii de rezervare și asistență turistică.

SEPTEMBRIE 2016 – ASOCIATUL COORDONATOR EMIL GROS a fost ales în conducerea Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România

În data de 16 septembrie 2016 Sala București a Hotelului Rin din capitală a găzduit Congresul Național al Uniunii Practicienilor în Insolvență din România. La eveniment au fost prezenți peste 370 de delegați din toată țara.

Participanții la Congres au ales noul președinte al Uniunii, Niculae Bălan, precum și membrii Consiliului Național de Conducere, ai Instanței Superioare de Disciplină și ai Comisiei de cenzori, care își vor desfășura activitatea pe o perioadă de 4 ani.

Cu această ocazie, asociatul coordonator al EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL, EMIL GROS, a fost ales împreună cu alți 15 practicieni în insolvență pentru a face parte din componența Consiliului Național de Conducere al Uniunii.

IULIE 2016- EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL Filiala București a fost desemnată lichidator judiciar al NITROPOROS SRL

Prin sentința civilă nr. 997 din data de 06.07.2016, dată în dosarul nr. 5888/62/2013 aflat pe rolul Tribunalului Brașov, judecătorul-sindic  a dispus deschiderea procedurii falimentului debitoarei NITROPOROS SRL și a numit în calitate de lichidator judiciar pe EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL Filiala București. Societatea, care are sediul pe platforma chimică de la Făgăraș, a încercat în ultimii ani fără a avea însă succes, să aplice o politică de conservare a activelor și a forței de muncă specializată în scopul repornirii activității în condiții economice mai favorabile.

IULIE 2016 – AXIS CORPORATE SECURITY SRL a depus un plan de reorganizare realizat în colaborare cu EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL

Planul de reorganizare a fost întocmit și propus de către societatea debitoare prin administratorul special desemnat de adunarea asociaților. La întocmirea planului a colaborat administratorul judiciar EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL, care a oferit consultanța specifică procedurii de insolvență, în sensul includerii în plan a tuturor informațiilor prevăzute de lege și în scopul îndeplinirii tuturor condițiilor cerute de lege pentru confirmarea planului de către judecătorul sindic, cu acceptarea prealabilă a planului de către creditori.

Prin programul de plată a creanțelor s-a propus achitarea integrală a creanțelor garantate și achitarea parțială a creanțelor salariale, nefiind prevăzute plăți pentru cele bugetare și chirografare.

IUNIE 2016- EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL Filiala București a fost desemnată în calitate de administrator judiciar al ICONOMIC SACOM SRL

Prin încheierea civilă din 27.06.2016, din dosarul nr. 23431/3/2016 aflat pe rolul Tribunalului București- Secția a VII-a Civilă, la solicitarea creditorului UniCredit Bank SA, EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL Filiala București a fost desemnată în calitate de  administrator judiciar al ICONOMIC SACOM SRL. Societatea proiectează și execută sisteme de încălzire a spațiilor construite, civile și industriale, și prestează servicii de consultanță și distribuție a unor produse importante pentru ridicarea standardelor de confort.

IUNIE 2016 – EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL a fost desemnată în calitate de lichidator judiciar al SILVA LEMNTEX SRL

În urma cererii formulate de către creditoarea Banca Transilvania SA, privind deschiderea procedurii simplificate de faliment a societății Silva Lemntex SRL, prin Încheierea nr. 72/F/CC/2016 pronunţată în data de 13.06.2016 în dosarul nr. 748/97/2016, aflat pe rolul Tribunalului Hunedoara, s-a dispus deschiderea procedurii simplificate de faliment împotriva acesteia și numirea în calitate de lichidator judiciar a EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL.

Anterior acestei numiri, în lunile aprilie și mai 2016, EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL a mai fost numit administrator judiciar al SILVA SPECIAL SRL și lichidator judiciar al SILVA CONSTRUCT SRL și SILVA INDUSTRY SRL, societăți afiliate.

MAI 2016- GLACIAL PROD SRL a depus un plan de reorganizare realizat în colaborare cu EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL Filiala București

Societatea debitoare GLACIAL PROD SRL (dosar nr. 3946/93/2013, aflat pe rolul Tribunalului Ilfov Secţia Civilă) a depus un plan de reorganizare, plan ce a fost acceptat de adunarea creditorilor convocată pe data de 06.06.2016 și confirmat de către judecătorul-sindic prin încheierea nr. 1824/29.06.2016.

MAI 2016 – Planul de reorganizare propus de EXPERT INSOLVENȚĂ pentru societatea MĂTASEA ROMÂNĂ SA a fost confirmat

La data de 18 martie 2016 EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL a înregistrat la Tribunalul Sibiu planul de reorganizare propus în cadrul dosarului de insolvență al debitoarei MĂTASEA ROMÂNĂ SA din Cisnădie. Planul a fost aprobat de adunarea creditorilor la ședința din data de 08.04.2016, cu votul a două dintre cele trei categorii de creanțe.

Prin sentința nr. 450/2016 din data de 11.05.2016, Tribunalul Sibiu a confirmat planul de reorganizare a activității debitoarei Mătasea Română SA.

APRILIE 2016 – Planul de reorganizare propus de EXPERT INSOLVENȚĂ pentru societatea DOR PLURICOMPREST SRL (DEVA MALL) a fost confirmat

În data de 08.02.2016 a fost depus la dosarul având ca obiect procedura insolvenței planul de reorganizare întocmit de către administratorul judiciar EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL. În data de 07.03.2016 adunarea creditorilor, cu votul a trei dintre cele patru categorii de creanțe, a aprobat planul de reorganizare.

Prin sentința nr. 265/F/2016 din data de 21.04.2016, Tribunalul Hunedoara a confirmat planul de reorganizare a activității debitoarei DOR PLURICOMPREST SRL.

APRILIE 2016 – ASOCIATUL COORDONATOR ANAMARIA SANDA NASTASE a fost ales în conducerea UNPIR Filiala Hunedoara

În luna aprilie a fost convocată ședința Adunării generale a membrilor UNPIR Filiala Hunedoara, care a avut pe ordinea de zi și alegerea Consiliului de conducere al Filialei, pentru o perioadă de patru ani. Asociatul coordonator al EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL, ANAMARIA SANDA NASTASE, a fost ales în Consiliul de conducere alături de alți doi practicieni în insolvență, Alic Deli Maria și Biriș Liviu.

IANUARIE 2016- EXPERT INSOLVENȚĂ cooptează un nou asociat în Filiala București

Practicianul în insolvență Alina COSTINAŞ a fost integrat în structura de asociere a Filialei datorită experienţei de peste 7 ani în domeniul insolvenţei, dobândită prin munca asiduă și dăruirea exemplară cu care s-a afirmat în activitatea societății. Angajată în anul 2009, Alina COSTINAȘ a fost desemnată în 2013 pentru coordonarea activității juridice la Filiala București, iar eforturile sale au determinat aplicarea unitară a principiilor EXPERT INSOLVENȚĂ și în final, încredințarea conducerii întregii activități a Filialei.

Octombrie 2015 – EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL a fost desemnat în calitate de administrator judiciar al companiei LC BUSINESS SRL

LC Business SRL, companie producătoare de energie electrică din surse regenerabile din Timișoara, ce deține un parc eolian de 9 MW în Oravița, a solicitat în luna octombrie 2015 deschiderea procedurii insolvenței.

În cadrul ședinței din camera de consiliu din data de 29.10.2015, prin încheierea pronunțată în dosarul nr. 7832/30/2015 aflat pe rolul Tribunalului Timiș, Secția a II-a Civilă, s-a dispus deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva societății LC Business SRL, administratorul judiciar desemnat în cauză fiind EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL.

Iulie 2015 – EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL a fost numit administrator judiciar al AXIS CORPORATE SECURITY SRL

Prin cererea depusă la registratura Tribunalului Hunedoara, societatea AXIS CORPORATE SECURITY SRL a solicitat deschiderea procedurii insolvenței.

Cererea debitoarei a fost admisă prin încheierea pronunțată în camera de consiliu la data de 28.07.2015, când s-a dispus deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva AXIS CORPORATE SECURITY SRL și a fost desemnată administrator judiciar al acesteia societatea EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL.

Prin hotărârea adoptată în cadrul primei ședințe a adunării creditorilor, EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL a fost confirmat în calitate de administrator judiciar al AXIS CORPORATE SECURITY SRL.

Iulie 2015 – VALORIFICAREA ACTIVELOR SOCIETĂȚII MONTANA SA

În cadrul licitației din data de 24.04.2015, organizată pentru valorificarea bunurilor societății MONTANA SA, a fost declarată câștigătoare oferta depusă de adjudecatarul MONTANA CÂMPENI SRL.

Prin urmare, la data de 07.07.2015 s-a încheiat contractul autentic de vânzare-cumpărare a activului societății MONTANA SA, la prețul de 4.481.537 lei.

Iunie 2015 – EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL Filiala București a fost desemnată în calitate de administrator judiciar al AMONIL SA Slobozia

Tribunalul Ialomița, Secția Civilă, prin sentința pronunțată în data de 05.06.2015 în dosarul nr. 1611/98/2014, a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva societății AMONIL SA Slobozia. Prin aceeași sentință, a fost numit în calitate de administrator judiciar provizoriu societatea EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL Filiala București.

În conformitate cu hotărârea adunării creditorilor adoptată în cadrul ședinței din data de 10.09.2015, EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL Filiala București a fost confirmată în calitate de administrator judiciar al societății AMONIL SA Slobozia.

Aprilie 2015 – COMPANIA NAȚIONALĂ A HUILEI SA A INTRAT ÎN PROCEDURA SIMPLIFICATĂ DE FALIMENT

Prin încheierea pronunțată în data de 28.04.2015 de către Tribunalul Hunedoara, Secția a II-a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul nr. 6385/97/2014, instanța a admis cererea creditorului Umirom SA și a dispus intrarea în faliment a societății COMPANIA NAȚIONALĂ A HUILEI SA, desemnând în calitate de lichidator judiciar provizoriu pe EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL.

La data de 27.10.2015, prin încheiere dată în camera de consiliu, EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL a fost confirmată ca lichidator judiciar al Companiei Naționale a Huilei SA.

Martie 2015 –VALORIFICAREA ACTIVELOR SOCIETĂȚII DOWNTOWN INTERNATIONAL SRL

În urma licitației organizate în data de 29.01.2015, în vederea valorificării activului societății DOWNTOWN INTERNATIONAL SRL, a fost declarată câștigătoare oferta depusă de societatea SUPORT COLECT SRL.

Astfel, la data de 26.03.2015, Expert Insolvență SPRL Filiala București, în calitate de lichidator judiciar al Downtown International SRL, a reușit să valorifice activul societății debitoare, compus din 9 loturi de teren cu o suprafaţă totală de 45.000 mp, la prețul de 5.231.250 Euro.

Februarie 2015 – VALORIFICAREA ACTIVELOR SOCIETĂȚII PARKING MĂRĂȘTI SRL

La licitația din data de 17.12.2014, organizată de EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL în conformitate cu hotărârea adunării creditorilor din data de 27.11.2014, a fost declarat adjudecatar al activului PARKING MĂRĂȘTI SRL societatea IMMOBILIARE ITALO ROMENA SRL, iar vânzarea s-a perfectat în luna februarie 2015, la prețul de 3.416.000 Euro.

Ianuarie 2015 – EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL Filiala București a fost desemnată în calitate de administrator judiciar al SCORSEZE SECURITY INTERNATIONAL SRL

Prin încheierea judecătorului sindic din data de 08 ianuarie 2015, pronunţată în dosarul nr. 43448/3/2014 aflat pe rolul Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII-a Civilă, a fost admisă cererea de deschidere a procedurii a insolvenței împotriva societății SCORSEZE SECURITY INTERNATIONAL SRL și a fost desemnat în calitate de administrator judiciar EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL Filiala București.

Prin hotărârea adoptată în cadrul primei adunări a creditorilor a fost confirmat în calitate de administrator judiciar EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL Filiala București în consorțiu cu societatea PRIME INOLV PRACTICE SPRL.

Septembrie 2014 – EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL Filiala București a fost desemnată în calitate de administrator judiciar al NITROPOROS SRL (parte a fostului combinat chimic Nitramonia SA)

Prin sentința pronunțată în data de 26 septembrie 2014, în dosarul nr. 5888/62/2013, aflat pe rolul Tribunalului Brașov, Secția a II-a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal, s-a dispus deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva societății Nitroporos SRL și a fost desemnat în calitate de administrator judiciar EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL Filiala București.

La ședința primei adunări a creditorilor și-au exprimat votul un număr de treisprezece creditori. Pentru confirmarea administratorului judiciar au votat doisprezece creditori și un creditor a votat împotriva confirmării.

Astfel, EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL Filiala București a fost confirmată în calitate de administrator judiciar al NITROPOROS SRL prin votul creditorilor ce dețin atât majoritatea creanțelor prezente la adunarea creditorilor, cât și majoritatea creanțelor din totalul masei credale.

Noiembrie 2014- EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL a plătit victimelor deflagraţiei din 2008 de la EM Petrila despăgubirile acordate de instanță

Prin Sentinţa penală nr. 2048/16.11.2010 a Judecătoriei Târgu Jiu, prin Decizia penală nr. 5/13.12.2012 a Tribunalului Gorj şi prin Decizia penală nr. 2483/19.12.2013 a Curţii de Apel Craiova, pronunţate în dosarul nr. 7044/278/2009* cu privire la deflagraţiile de la Exploatarea Minieră Petrila care s-au soldat cu 13 persoane decedate şi 15 persoane cu leziuni arse şi traumatice, COMPANIA NAŢIONALĂ A HUILEI SA a fost obligată la plata unor despăgubiri de peste 2.000.000 lei, acordate părților civile constituite în cauză.

EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL, în calitate de lichidator al COMPANIEI NAŢIONALE A HUILEI SA, a procedat la punerea în aplicare a măsurilor stabilite de către instanţă și a plătit în luna noiembrie 2014 din fondurile obținute din lichidare toate sumele cuvenite persoanelor îndreptăţite: victimelor deflagrațiilor, moștenitorilor, soțiilor și copiilor acestora, precum și Spitalului Clinic de Urgență și Chirurgie Plastică și Reparatorie și Arsuri București, Spitalului Clinic de Urgență București și Spitalului de Urgență Petroșani.

În continuare lichidatorul va plăti lunar minorilor și copiilor care își continuă studiile până la vârsta de 25 de ani, indemnizațiile acordate de către instanță care însumează aproximativ 1.700 lei/lună.

Mai 2014- Tribunalul București a prelungit din nou suspendarea procedurii de lichidare a societății BATA SKY IMOBILIARE SA

Prin încheierea şedinţei din camera de consiliu de la data de 17 ianuarie 2014 pronunţată în dosarul nr.1064/3/2014, Tribunalul Bucureşti – Secţia a II-a Penală a admis propunerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Bucureşti şi a dispus luarea faţă de învinuita BATA SKY IMOBILIARE SA a măsurii preventive a suspendării procedurii de lichidare pe o perioadă de 60 de zile, respectiv de la data de 17 ianuarie 2014 la data de 17 martie 2014.

În dosarul nr.8530/3/2014, Tribunalul București, prin încheierea dată în camera de consiliu și pronunțată în ședința publică din data de 12.03.2014, a dispus prelungirea măsurii preventive a suspendării procedurii de lichidare a inculpatei BATA SKY IMOBILIARE SA  de la data de 18.03.2014 la data de 16.05.2014.

În data de 15.05.2014, în dosarul nr.16187/3/2014 aflat pe rolul Tribunalului București- Secția I Penală, s-a admis propunerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Bucureşti și s-a dispus prelungirea măsurii preventive a suspendării procedurii de lichidare a persoanei juridice față de inculpata BATA SKY IMOBILIARE SA  pe o perioadă de 60 de zile, respectiv de la data de 17.05.2014 la data de 15.07.2014.

Aprilie 2014- COMPANIA NAȚIONALĂ A HUILEI SA prin lichidatorul EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL a demarat procedura de executare silită împotriva CASEI DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE HUNEDOARA

COMPANIA NAȚIONALĂ A HUILEI SA are de încasat de la CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE HUNEDOARA creanțe în valoare de 26.595.625 lei, reprezentând indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă și cheltuieli de judecată. Acestea au fost constatate de către instanță prin șase sentințe pronunțate în anii 2012 și 2013, care au devenit irevocabile.

Deoarece până la finele lunii martie 2014 nu s-a reușit stingerea obligațiilor de plată, EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL a procedat la punerea în executare silită a titlurilor executorii, fiind astfel deschise șase dosare de executare silită.

Împotriva măsurilor de executare silită CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE HUNEDOARA a depus la Judecătoria Alba Iulia contestații la executare, nefiind stabilite până în prezent termene de judecată pentru soluționarea acestora.

Aprilie 2014- Curtea de Apel București a admis apelul societății CARREFOUR ROMÂNIA SA

Prin Decizia nr.309/2014, pronunțată de Curtea de Apel București în data de 24.04.2014 în dosarul nr.21867/3/2013, instanța a admis apelul formulat de CARREFOUR ROMÂNIA SA împotriva Sentinței civile nr.11175/2013 pronunțată de Tribunalul București- Secția a VII-a Civilă în data de 23.12.2013. Prin sentința apelată, Tribunalul București admisese cererea creditorului GSL Logistic SRL și a dispus deschiderea procedurii insolvenței împotriva CARREFOUR ROMÂNIA SA.

Ca urmare a deciziei Curții de Apel București, CARREOUR ROMÂNIA SA a ieșit de sub incidența prevederilor Legii insolvenței, sentința prin care s-a deschis această procedură împotriva sa rămânând fără efect.

Martie 2014- Tribunalul București a prelungit suspendarea procedurii de lichidare a societății BATA SKY IMOBILIARE SA

Prin încheierea şedinţei din camera de consiliu de la data de 17 ianuarie 2014 pronunţată în dosarul nr.1064/3/2014, Tribunalul Bucureşti – Secţia a II-a Penală a admis propunerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Bucureşti şi a dispus luarea faţă de învinuita BATA SKY IMOBILIARE SA a măsurii preventive a suspendării procedurii de lichidare pe o perioadă de 60 de zile, respectiv de la data de 17 ianuarie 2014 la data de 17 martie 2014.

În dosarul nr.8530/3/2014, înregistrat în data de 12.03.2014 la Tribunalul București, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Bucureşti a propus prelungirea măsurii pe o perioadă de 60 de zile. Propunerea a fost admisă de către instanță prin încheierea dată în camera de consiliu și pronunțată în ședința publică din data de 12.03.2014, prin care a dispus prelungirea măsurii preventive a suspendării procedurii de lichidare a inculpatei BATA SKY IMOBILIARE SA  de la data de 18.03.2014 la data de 16.05.2014.

↑ Derulați în sus